Barmania 5 – Marcin Kulikowski

Zwycięski przejazd z Łódzkiego Meetingu Barmańskiego, listopad 2015, klub Szafa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *