One Reply to “FNF January.mov”

  1. Mani

    doca nyert !Az Argentednok nagy hirtelen a kf6vetkezőket akarje1k.Partrasze1llf3 hajf3k ve1se1rle1sa.A megle9vő frigattjaek modernize1le1sa.Sze1razff6ldi e9s le9gi indedte1sfa Exocet rendszer.A megle9vő ke9t fczemke9pes tengf3 modernize1le1sa ( folyamatban )Me1sik kettő befelyeze9se.A le9gierő odernize1le1se1t me1r nem is edrom. Egyesek szerint Argentne1nak nincs is erre pe9nze ami igaz is meg nem is. Valf3ban nincs neki azonban olyan orsze1gok a a te1mogatf3i mint Kedna Orosz o e9s tf6bb f6bf6lmenti e1llam. A tf6bbi De9l-Amerikai orsze1got me1r nem is sze1molom. Ezen orsze1gok az elemzők cikkedrf3k szerint ne9mi re9szesede9se9rt az ottani olajbf3l biztosan kifizetne9k a sze1mle1t e9s nem csak mint kf6lcsf6n hanem mint ELŐLEG. Ke1be9 fagy ne9z ki a dolog hogy ha Argentedna akarja most re1le9phet a Falkland Malvinas szigetek visszaszeerze9se9nek fatje1ra. Politikai katonai pe9nzfcgyi te1mogate1s adott. csak df6ntenifck kell.Hamarosan kiderfcl.Tetszik / Egyete9rtek: 0 Az e9rte9kele9shez be kell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *