RoadHouseGrandFinal-2015.Alexander Shtifanov (Russia)-1st plase

Roadhouse 2015 Final Results 29.10.2015:
1. Alexander Shtifanov
2. Luca Valentin
3. Tomek Malek
4. Tom Dyer
5. Miika Mehtio
6. Marek Posluszny

Comment this flair!